Welkom

Wij zijn een organisatie van vrijwilligers. Vanuit een christelijke visie bieden we hulp aan mensen die een vraag hebben op gebied van zorg en welzijn. De hulp die verleend wordt is beschikbaar voor iedere inwoner van 's-Gravenpolder ongeacht levensovertuiging. Onze vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht.

Onze werkwijze

Nadat wij een aanmelding binnen krijgen, gaan twee coördinatoren naar de hulpvrager(s) toe om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Wij kijken ter plekke of het iets is wat onze vrijwilligers op kunnen pakken, of verwijzen door naar gemeente/WMO of het eigen netwerk. De hulpvragen komen bij ons binnen via de familie, omwonenden, huisarts, vrijwilligershuis en de kerken. Onderstaand enkele voorbeelden van hulpvragen.

Ontlasten mantelzorgers

Een middag naar vrienden? een avondje naar familie of een morgen naar de stad? Vult u zelf maar in... Voor u als mantelzorger willen wij er zijn, zodat u wat nieuwe energie kan opdoen voor uw dagelijkse zorg.

Bezoek

Onze vrijwilligers brengen graag een bezoek aan ouderen, chronisch zieken, alleengaanden, enz. Vul uw eigen naam maar in... Neem gerust contact met ons op.

Boodschappen

Als het boodschappen doen niet meer lukt, zijn er vrijwilligers die voor u klaar staan. Ook is het mogelijk om dit samen met een vrijwilliger te doen

Wandelen

Als u slecht ter been bent of in een rolstoel zit kan wandelen moeilijk zijn. Wij helpen u graag en hebben vrijwilligers beschikbaar om met u samen naar buiten te gaan en van de Zeeuwse zon en natuur te genieten.

Vervoer

Moet u naar een arts of andere hulpverlener en heeft u geen vervoer of begeleidng? Wij kunnen u helpen zoeken naar mogelijkheden en vrijwillgers die u kunnen begeleiden.

Koken

Er kan een periode zijn waarin u niet kan koken voor uzelf of uw gezin, door ziekte of andere zorgen. Wij denken graag met u mee en kunnen tijdelijk een aantal maaltijden voor u verzorgen.

Tijdelijke kinderopvang

Een moeilijke of intensieve tijd in het gezin... Wij zijn er ook voor jullie. De vrijwilligers staan klaar om met uw kind bijv. een rondje te wandelen, een speeltuin te bezoeken of gewoon een boekje te lezen.

Licht huishoudelijk werk in crisissituaties

Als moeder plotseling ziek wordt of als er een situatie ontstaan is waardoor het huishoudelijk werk even niet lukt, kunnen wij u helpen. Ook proberen wij, als het een langdurige periode betreft, naar een structurele oplossing te zoeken.

 

Coördinatoren

Het vrijwilligerswerk in 's-Gravenpolder bestaat al ruim twintig jaar. Sinds 2018 mogen wij dit werk coördineren. Wij zijn Tineke van Ruitenburg, Elleke Sturm, Petra van Veen en Mieke van de Vreede. Wij hebben alle vier een achtergrond in de zorg of welzijn. Inmiddels zijn er ruim tachtig vrijwilligers aangesloten en wordt er veel hulp geboden.

Logo

Het is prachtig om de reacties van onze cliënten te horen.

“Ik ben heel blij dat ze boodschappen met me gaan doen.
Zo kan ik toch zelf kiezen in de winkel wat ik nodig heb.
Ik heb geweldige vrijwilligers”
Vrijwilligers

Spreekt het werk van Zeeuwse handen u aan en wilt u ook iets betekenen voor uw dorpsgenoten in 's-Gravenpolder?
Word vrijwilliger! U bent van harte welkom. Neem contact op via onderstaande gegevens.

“Vrijwilligers werk is heel waardevol, je kan een luisterend oor voor iemand zijn”
“Als je merkt dat een cliënt het heel leuk vindt, dan vindt je het zelf ook erg leuk”
Organisatie

Doelstelling

De stichting heeft als doel het vanuit een christelijke visie vrijwillige naastenhulp bieden aan mensen die een vraag hebben op het gebied van zorg en welzijn. De hulp die verleend wordt is beschikbaar voor iedere inwoner van 's-Gravenpolder, ongeacht de levensovertuiging, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting heeft als grondslag de Bijbel waarop de door haar gehanteerde normen en waarden zijn gebaseerd die de basis zijn van waaruit naastenhulp wordt verleend. De stichting beoogt het algemeen nut.

Bestuurders

  • TC van Ruitenburg-de Bode - voorzitter
  • PW van de Vreede-van Rijssel - secretaris
  • PM van Veen - bestuurslid
  • PJ Sturm-Taal - penningmeester
Contact

Heeft u hulp nodig of wilt u meer informatie. Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Stichting Zeeuwse Handen
KvK: 88950727
RSIN: 864833477

ANBI Icon

Telefoon

0876-1124442938778038

naambord 's-Gravenpolder